1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Restaurant de Emsterie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Restaurant de Emsterie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Restaurant de Emsterie verstrekt. Restaurant de Emsterie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres

2. Waarom restaurant de Emsterie gegevens nodig heeft

Restaurant de Emsterie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Restaurant de Emsterie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dinerreserveringen.

3. Hoe lang restaurant de Emsterie gegeven bewaart

Restaurant de Emsterie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Delen met anderen

Restaurant de Emsterie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en uitsluitend na overleg met u.

5. In kaart brengen websitebzoek

Op de website van restaurant De Emsterie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Restaurant de Emsterie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deemsterie.nl. Restaurant de Emsterie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Beveiligen

Restaurant de Emsterie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Restaurant de Emsterie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Restaurant de Emsterie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Restaurant de Emsterie op via info@emsterie.nl. www.emsterie.nl is een website van Restaurant de Emsterie en is als volgt te bereiken:

Postadres:

Hoofdweg 25
8166 AC Emst

Vestigingsadres:

Hoofdweg 25
8166 AC Emst

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63430754

Telefoon:

0578 661 255

E-mailadres:

info@emsterie.nl